close
نازچت
بازی های تربیتی

سایت آموزشی سرنا

دانلود انواع بسته های آموزشی

به حضورتان افتخار می کنیم
ما را به دوستان خود معرفی کنید : www.serna.ir
دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری یازدهم

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: مارپله

2- بازی کلاسی: انداختن جعبه کبریت

3- بازی گروهی: طناب کشی

4- بازی محلی: ببو قرداش

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری دهم

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: نون بیار کباب ببر

2- بازی کلاسی: توپ و سبد

3- بازی گروهی: زو

4- بازی محلی: آغوز بازی (فکا)

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری نهم

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: به هم زدن پاشنه در هوا

2- بازی کلاسی: خوردن شکلات

3- بازی گروهی: بازی بشین و پاشو

4- بازی محلی: رزین کا

 

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید

دانلود پاورپوینت بازی های تربیتی سری هشتم

پاورپوینت بازی های تربیتی

شامل بازی های:

1- بازی فردی: بازی تشخیص جهات

2- بازی کلاسی: بازی به فرمان من

3- بازی گروهی: بازی اسم فامیل

4- بازی محلی: آغوذ کا

برای دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید